กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


ว่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


นายศุภนิมิตร รู้สมกาย

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นายไวยวิชย์ เมืองคำ

ช่างโยธา ปฏิบัติงาน

 

นายทินกฤต โสภาพรม

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

นายพิชญานันท์ พันธุรัตน์

ผู้ช่วยช่างสำรวจ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

หนังสือราชการ สถ.