คณะผู้บริหาร / สมาชิกสภา

 • นายพิทยาคม คะมานิคม

  นายพิทยาคม คะมานิคม

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
  • ร.ต.อ.เรวัต จันทร์หล้า

   ร.ต.อ.เรวัต จันทร์หล้า

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
  • นายสรรพยา ศรีพุทธา

   นายสรรพยา ศรีพุทธา

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
  • นางวิสาขา แหลมคม

   นางวิสาขา แหลมคม

   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

ฝ่ายนิติบัญญัติ

 • นายเคน คงพา

  นายเคน คงพา

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
  • นายพรศักดิ์ พันชาติ

   นายพรศักดิ์ พันชาติ

   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
   • นางวาสนา ชำนาญ

    นางวาสนา ชำนาญ

    สมาชิกภาอบต.หมู่ที่ 8
    • นายจะเร แดงระยับ

     นายจะเร แดงระยับ

     สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 11
     • นายภาสกร ชนะเสภา

      นายภาสกร ชนะเสภา

      สมาชิกสภาอบต.หมู่13
  • นางขวัญฤทัย สายสกุลสันติ

   นางขวัญฤทัย สายสกุลสันติ

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
   • นายชัชวาลย์ นรมาตย์

    นายชัชวาลย์ นรมาตย์

    สมาชิกภาอบต.หมู่ที่ 5
    • นางอุทัย จันสูง

     นางอุทัย จันสูง

     สมาชิกภาอบต.หมู่ที่ 10
     • นายกมล ไชยศรี

      นายกมล ไชยศรี

      สมาชิกภาอบต.หมู่ที่ 15
      • นายชนพล หล่มเหลา

       นายชนพล หล่มเหลา

       สมาชิกภาอบต.หมู่ที่ 17
  • นายสมจิตร ปานเนาว์

   นายสมจิตร ปานเนาว์

   สมาชิกภาอบต.หมู่ที่ 4
   • นายเดช โพธิ์ถิน

    นายเดช โพธิ์ถิน

    สมาชิกภาอบต.หมู่ที่ 6
    • นายประจักษ์ เฉียวกลาง

     นายประจักษ์ เฉียวกลาง

     สมาชิกภาอบต.หมู่ที่ 12
     • นางทองเปีย เชิดชู

      นางทองเปีย เชิดชู

      สมาชิกภาอบต.หมู่ที่ 16

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page
              

นายพิทยาคม คะมานิคม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

หนังสือราชการ สถ.