คณะผู้บริหาร


นายสมสิน เชื้อวงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โทร 084-5147244 โทร 043-289313

รองนายกและเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นายสุนทร สีราษฎร์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โทร 090-8416639 โทร 043-289313


นายสำเริง ตู้บุดดา

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โทร 081-8720436 โทร 043-289313


นายวิเชียร ต่วนค่ำ

เลขานุการนายกอบต.กุดเค้า

 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โทร 082-1040878 โทร 043-289313

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า


นายประภาส ปรีชาเลิศ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า ระดับต้น

 ถ.หน้าเมือง ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

โทร 086-8534139 โทร 043-289313

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page