ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางลัคน์ลดา ชารีชัย

ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางพิณพิมพ์ รังสิตาวรานนท์

นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติการ


นางคำกอง หล่มเหลา

ครูผู้ดูแลด็ก


นางอุมาพร มาตโต

ผู้ดูแลเด็ก


นายสำราญ หาญสูงเนิน

ภารโรงศูนย์เด็ก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page