องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

หมู่ที่ 13 ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่่น

043-289313

[email protected],[email protected]

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

แจ้งข้อมูลที่ต้องการให้

ดำเนินการ เพื่อปรับปรุงหรือแก้ไข การให้บริการให้ดีขึ้น

หนังสือราชการ สถ.